עמוד הבית / חינוך / הכנה ליום הדין

הכנה ליום הדין

בעוד מספר ימים אנו הולכים לפגוש את המלך הגדול.

הכל יעמוד לפניו יתברך במשפט.

אנו חוששים, חפצים בחיים, ורוצים לעשות הכל כדי לזכות בעוד שנה של חיים.

כהורים לילדים צעירים ובוגרים, אנו מתפללים ומקווים כי השנה הבאה תטמון בחובה הצלחה לילדינו שיעלו מעלה יותר בתורה ובמידות, שיהיו בריאים יותר לעבודת השי”ת, ובכלל שהשנה תעבור בקלות יותר מהשנה החולפת.

מה עושים? במה נבוא לפני המלך הגדול?

אם נתבונן מעט נראה שמצבינו כלל לא שפיר. אנו מוקפים בגזרות קשות. אי אפשר לאמוד את מספר החולים. רק לאחרונה חוינו באזורינו פטירה טראגית של בחור ישיבה קדוש וטהור שלפתע נדם ליבו. ובשבוע האחרון שוב נתבשרנו בשורת איוב בפטירתה של האשה החשובה מרת מיכל טובה פריד ע”ה.

האדמו”ר הקודם מויז’ניץ (בעל ה’ישועות משה) זצוק”ל התבטא ואמר פעם, שביום שהוא לא שומע מישהוא נוסף שחלה במחלה הארורה, הוא יום טוב אצלו! שר התורה רבי חיים קניבסקי במס’ איגרות שלו כותב בשנים האחרונות: “…ולאחרונה התרבו המחלות הקשות לא עלינו”. אם הוא כותב כך, הוא יודע. אנחנו לא יודעים, אחד שומע על מקרה זה, והאחר שומע על מקרה נוסף, אבל גדולי הדור רואים הכול, ואם הם אומרים כך – הם יודעים. מצבנו לא טוב.

ששה ימים אחרונים של שנת תשע”ו לפנינו, ועל פי הספרים הקדושים נוכל לבקש (ולהתחרט) על כל יום מהשנה החולפת ומהשנה הבאה, ובעזרתו ובישועתו אנו רוצים לשמוע רק בשורות טובות, אנו רוצים לראות את ילדינו צועדים רק במסלולים נכונים ולא נופלים ברשתות היצר הרע ‘תרתי משמע’. מה עוד ניתן לעשות? מאיזה עוד כיוון מחשבה ניתן לחתור כדי לרצות את המלך קודשא בריך הוא?

תלמידו של הבעש”ט רבי זאב וולף קיצעס זצ”ל, היה ה’בעל תוקע’ בבית מדרשו של הבעש”ט. פעם ביקש הבעש”ט מתלמידו שילמד את הכוונות של סדר התקיעות בשופר בראש השנה. למד רבי זאב את הכוונות וכתבן על גיליון מיוחד והניחו בכיס בגדו, כדי שיוכל לעיין בו בשעת התקיעות.

כאשר הגיע רבי זאב לתקוע בשופר, חיפש את הגיליון, אך כל מאמציו עלו בתוהו. נתעצב רבי זאב מאוד ופרץ בבכייה גדולה על שיבצר ממנו לתקוע בשופר עם כל הכוונות שהעלה על הכתב. והוא תקע בשופר בלב נשבר ונדכה, מלא דכדוך על כי לא עלה בידו לכוון בכל הכוונות.

לאחר התפילה ניגש הבעל שם טוב לרב זאב וולף, תלמידו, ואמר לו: בהיכל המלך נמצאים חדרים רבים והיכלות רבים, לכל אחד מהם דלת כניסה ולכל דלת מפתח מיוחד. אך ישנו כלי אחד, שבאמצעותו אפשר לפתוח את כל הבריחים והמנעולים – הגרזן.

אומנם כן, הכוונות הם מפתחות לשערים שלמעלה, ולכל שער כוונה מיוחדת. אבל לב נשבר הוא כגרזן, אשר באפשרותו לפתוח את כל שערי ההיכלות גם ללא המפתחות המתאימים!…

שמעתי השבוע הקלטה נדירה של סליחות שנאמרו באחד מארצות המערב לפני למעלה מחמישים ושתים שנה, היה מרגש לשמוע את הקול הזך והטוהר עם הלב השבור שנשמע על ידי החזן יחד קהל המתפללים. זהו בדיוק מה שאנו צריכים בימים אלו. לבוא לבורא עולם עם לב שבור.

דא עקא, אמנם חשוב וראוי להגיע ביום הדין כשאנו בטוחים בחסדיו של הקב”ה בבחינת גילו – ברעדה, אך אם נבוא שאננים ובטוחים יותר מדי, זה מראה על סוג של זלזול בדין ולכאן בדיוק נכנס ה’לב השבור’ שאיתו אנו צריכים לבוא בימים אלו.

החוק מחייב אמנם את מוסדות החינוך לעשות ‘ביטוח תלמידים’ אך כל זאת בענינים הגשמיים. בענינים הרוחניים אין שום ביטוח להורה שאותה הצלחה שהיה לבן פלוני תימשך הלאה. כל שנה יש משפט בפני עצמו למהלך כל השנה ובזאת מחויבים אנו להגיע עם לב שבור מלא בתפילה ובתחינה שבורא עולם ישפיע עליהם שפע רוחני טוב כדי שיצליחו בכל הענינים.

שנה טובה וגמר חתימה טובה.

עשוי לעניין אותך

והפעם… על טלפון לא כשר ונישואין שעלו על שרטון

מעבר לסרגל הכלים