עמוד הבית / חינוך / לקחי חינוך מצוואתו של מרן הגראי”ל שטיינמן זצוק”ל

לקחי חינוך מצוואתו של מרן הגראי”ל שטיינמן זצוק”ל

בבוקרו של יום בו היינו אמורים להעלות את השלהבת הראשונה של נר חנוכה, נתבשר עם ישראל בכל העולם על כיבויו לכאורה של המאור הגדול, ממעתיקי השמועה, אשר האיר את עיניהם של ישראל בתורתו, איש שחי בעלמא דשיקרא אבל כל מהותו בעולם הזה היה כאילו הוא כבר בעולם האמת ועל כן פיו וליבו תמיד היו שווים, לא חת מפני איש ואמר תמיד את האמת הצרופה ללא שום משוא פנים לקטן או גדול, עשיר או עני, איש ציבור או אדם בעל מעמד רגיל, ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרון לייב שטיינמן זצוק”ל עלה בסערה השמימה לאחר 104 שנים שבו הוא הכין את עצמו בכל רגע נתון למעמד המרטיט הזה.
כמו בכל מאורע שקורה בעולמינו זה, מחובתינו להתבונן ולראות את הדברים על פי הדרך הנכונה ולקחת את הנצרך לחינוך בנינו ותלמידנו בבחינת ‘למען תספרו לדור אחרון וכו’ ובבחינת ‘ישמעו ויקחו מוסר’. מצמרר לקרוא שוב ושוב את צוואת המוסר הגדולה שהשאיר אחריו אשר יש בזה אמרות מוסר מחכימות הנוגעות לא בעקיפין אלא במישרין לחינוך הבנים. לתועלת הרבים נעתיקם כאן וישמע חכם ויוסף לקח: ו’ תשרי תש”מ והוספתי בסוף ביום כ”ד מרחשון תשמ”ג כבר כמה פעמים התעוררתי וכתבתי צוואה ראשונה בשנת תשי”ד אחרי שנסתלקו בזמן קצר ג’ גדולי ישראל זכרונם לברכה. וכעת נתעוררתי שוב מכמה טעמים ושיניתי ממה שכתבתי אז ויה”ר שאזכה לתקן בתשובה שלמה מה שעבר ולזכות לעובדו כרצונו יתברך.
א. אבקש מאד לא להספידני, לא בפני ולא שלא בפני ולא לעשות עצרת התעוררות או עצרת אבל, או כל מיני שמות שבודים והכוונה בהם להספיד.
ב. לא לכתוב שום מאמר עלי בעיתונים יומיים, שבועיים, חדשיים. ולא להדפיס תמונתי ולא כמו שרגילים לכתוב תולדותיו.
ג. לא להדפיס מודעות על הלוי’, ולא להודיע על ידי רמקול או רדיו. מספיק שיהיו רק עשרה אנשים בהלווי’
. ד. להשתדל שלא להשהות בין מיתה לקבורה, רק לזרז שיהי’ קבורה הכי סמוך למיתה.
ה. מקומי בבית החיים בין אנשים פשוטים.
ו. לא לכתוב על המצבה שום תוארים, רק פ”נ ר’ אהרן יהודה לייב ב”ר נח צבי שטינמן.
ז. המצבה תהי’ הכי זולה ופשוטה, לא לבזבז כסף עבור קניית מקום בבית הקברות שעולה ביוקר, אבל אם רוצים לתת צדקה שיתנו’ בלי קניית מקום.
ח. בימים שהמנהג בהם ללכת אל הקבר, כגון בכלות השבעה ושלושים ויא”צ, מכל מקום לא יבזבזו יותר מדי זמן עבור זה ויותר כדאי שיתחלפו במשך המעת לעת ללמוד כסדר ובלי לדבר אז דברים בטלים. אם על ידי החיפוש למצוא מקום להתפלל לפני העמוד יגרום הרבה ביטול תורה, יותר כדאי ללמוד תורה לשם שמים בזמן זה.
ט. אבקש שכל מי שרוצה בטובתי ילמוד כל יום פרק אחד משניות עד גמר י”ב חודש, והבנות יאמרו כל יום עשרה פרקי תהילים, גם בשבת ויום טוב.
י. הכתבים בד”ת וכן באגדה אין להדפיס רק אלה שידעו שעברתי עליהם והם מוכנים לדפוס.
יא. אבקש לא להזכירני בשם צדיק או ירא שמים, כדי שלא אתבזה על ידי זה בעולם האמת.
יב. אבקש מאד מחילה מכל מי שפגעתי בכבודו וכן מי שאני חייב לו כסף ולא ידוע ושבמציאות לא יגבה, (היינו דלא יוכל לגבות על פי דין), נא למחוללי.
יג. כל יוצאי חלצי לא ילכו אחרי המיטה כמנהג ירושלים ת”ו.
יד. היות והרבה טועים בי, לכן מצידי אני מייעץ שלא לקבוע ילדים על שמי (אבל איני אוסר את זה). אהרן יודא לייב שטינמן. לאורך כל מילות הצוואה אנו רואים שוב ושוב את מידת הענווה והצניעות שאפיינה כל כך את הרב זצ”ל כמו גם דירתו הכל כך צנועה ובד בבד את חשיבותו הרבה ללימוד התורה אשר כל רגע ורגע מחייו אף בשעת הליכתו ואף בשעה שלכאורה היה נח – היה שקוע כולו בתורה. יהא מליץ יושר בעדנו ובעד כלל ישראל, אמן.

עשוי לעניין אותך

והפעם… על טלפון לא כשר ונישואין שעלו על שרטון

מעבר לסרגל הכלים