עמוד הבית / חדשות מקומיות / נר להולכים הרב יצחק הלוי שלזינגר ת.נ.צ.ב.ה

נר להולכים הרב יצחק הלוי שלזינגר ת.נ.צ.ב.ה

ביום שלישי ג’ חוה”מ פסח  צעדו מאות מלוים אחר מיטתו של הרב יצחק הלוי  שלזינגר ז”ל מדמויות ההוד ומוותיקי העיר פ”ת, שנלב”ע לאחר מחלה קצרה. בהלוויה  רבת משתתפים שיצאה מביתו לא נישאו הספדים מחמת קדושת המועד. דברי חיזוק  קצרים נשא הרה”ג ר’ יקותיאל רוזנבויום שליט”א רב בית המדרש קהל חסידים שציין את מעלתו של הנפטר שזכה לברך שהחיינו לפני הגיעו לעולם שכולו טוב. בבית ההלוויות סגולה נפרד ממנו בקול בוכים אוהבו הגדול אחיו הבכור יבל”א בקוראו עליו את הפסוק אשרי האיש אשר לא הלך. לאחר אמירת הקדיש  נטמן ר’ יצחק ז”ל בחלקת החרדים של העיר פ”ת לצד חתנו הגדול הגאון רבי יוסף דוד הרבסט זצ”ל

מתולדותיו

ר’ יצחק ז”ל נולד בירושלים בשנת תשי”ד להורים ששרדו את מאורעות השואה .למרות סאת היסורים שעברו לא נפלו ברוחם והקימו  בארץ ישראל דור המשך לשושלת הזהב של העם היהודי. בילדותו עקרו הוריו ז”ל את דירתם לתל אביב ובניהם נשלחו למוסדות תורניים.
אביו נפטר עליו בהיותו בחור צעיר לימים ומאז כבד את אמו במסירות אין קץ.

בהגיעו לפרקו נשא לאשה את מרת רבקה תחי’ בת ר’ מאיר פרידלנד ז”ל חתן ר’ יצחק פסטרנק ז”ל חתן הגאון רבי אליהו דוד שולזינגר זצ”ל מהמשפחות הוותיקות והחשובות בכפר גנים שעל יד פתח תקווה ובצל אילנות של תורה הללו קבעו את ביתם.

ר’ יצחק ז”ל ורעייתו תחי’ הקימו דור ישרים ומבורך בבית שיסודותיו הושתתו על  אהבת תורה ועשיית חסד.

את ילדיהם  שלחו למיטב המוסדות התורניים בפתח תקוה ולא חסכו בכל מאמץ כדי להקנות לילדיהם את החינוך היהודי התורני הערכי.

כל מי שקצת הכיר את ר’ יצחק ז”ל ראה לנגד עיניו את דברי המשנה עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי. אצל ר’ יצחק ז”ל לא היה מושג “שעת פנאי”, כל רגע שהיה משוחרר ממלאכתו הוקדש למשפחתו וללימוד התורה שכה אהב. ניצול הזמן היה הערך המקודש ביותר עבורו, את סדר יומו העמוס התחיל ר’  יצחק ז”ל בשעות המוקדמות של הבוקר כדי לנצל את היממה ככל הניתן . חבש את ספסלי בית המדרש במקומות רבים בעיר שם היה שוקד על תלמודו באין מפריע. אהבתו לתורה לא ידעה גבולות. לבנותיו בחר חתנים עמלי תורה המשמשים כמרביצי תורה בכל אתר ואתר.

ר’ יצחק ז”ל היה איש של מעשים ולא של צלצולים ודיבורים. מסכת חייו הייתה שזורה בעבודת הבורא בצניעות ובענווה. מכספו הוזיל בצנעה לנצרכים ולכל דבר שבקדושה.

לפני כשלוש וחצי שנים נפטר עליו חתנו הגדול  הגרי”ד הרבסט זצ”ל מגדולי תלמידי החכמים  של פ”ת לאחר מחלה ויסורים קשים .

הותיר אחריו את רעייתו תחיה שעמדה לימינו כל חייו, בנים ובנות חתנים וכלות נכדים ונכדות העוסקים בתורה ובגמילות חסדים וצועדים לאור מורשתו הגדולה .ת.נ.צ.ב.ה.

 

עשוי לעניין אותך

הרב אריה רביץ שליט”א רב קהילת “חברון” מרכז העיר בהדלקת המדורה

יחד עם ילדי המתמידים  

מעבר לסרגל הכלים