פוסטים אחרונים

פנה זיוה הודה והדרה – נטפי דמע אחר מיטתו של מו”ר הגאון רבי יהושע זקש זצ”ל

​ המון רב מסלתה ומשמנה של בני התורה ובני הישיבות ליווה למנוחות עולמים את הגאון רבי יהושע זק”ש זצ”ל נשיא ישיבת “תפ ארת מרדכי” ומרבני העיר פתח תקוה. שנסתלק לבית עולמו בשנת פז’ לחייו. הגאון רבי יהושע נולד בירושלים בשנת תר”צ לאביו הגאון רבי מרד כי יהודה ליב זצ”ל רבה …

קרא עוד
מעבר לסרגל הכלים